vitrin.as é unha galería virtual creada por Desmusea que alberga proxectos net.art inspirados en coleccións, espazos e historias de museos de España. vitrin.as sitúase nos intersticios da práctica artística, a curación dixital e a mediación cultural.


Con este proxecto vitrin.as explora novas posibilidades de exposición e mediación cultural en liña, así como a relación entre o desenvolvemento tecnolóxico e a expresión artística, entendendo os museos como un axente fundamental para o encontro entre ambas as disciplinas. vitrin.as intenta xerar un ecosistema cultural omnipresente, formado por lazos virtuais entre institucións e axentes artísticos do noso territorio.


Os proxectos alóxanse en vitrin.as para ser vistos e compartidos libremente, permitindo a xeración de vínculos entre museos e cidadanía dixital, entendendo a tecnoloxía como unha ferramenta capaz de promover a democratización cultural.

― desmusea@gmail.com
escavagleuen